علاالدین پیتزا Home
banner banner : سخن بزرگان ، اندیشمندان و حکیمان


button منوی پیتزا
کوچک متوسط بزرگ فامیلی
button پیتزا سیسیلی علاالدین : (کالباس/ پپرونی / سوسیس ایتالیایی / پیاز قرمز / فلفل سبز/ قارچ/ زیتون)
15000 22500 30000 37500
button پیتزا مونترال : (کالباس/ پپرونی / سوسیس / فلفل سبز)
14000 21500 28000 35000
button پیتزا نیویورک : (پپرونی / سوسیس ایتالیایی / فلفل سبز / زیتون)
14000 21500 28000 35000
button پیتزا شیکاگو : (کالباس / سوسیس ایتالیایی / فلفل سبز / زیتون)
14000 21500 28000 35000
button پیتزا یونانی : (پیاز / قارچ / گوشت چرخ کرده / زیتون)
14000 21500 28000 35000
button پیتزا فیلادلفیا : (پیاز / قارچ / گوشت چرخ کرده / زیتون/ رستبیف)
18000 27000 36000 45000
button پیتزا مکزیکی- تاکو : ( پیاز / گوشت چرخ کرده / پیاز قرمز) بعد از پخت : کاهوی خرد شده / گوجه فرنگی تازه / فلفل تند / سس مخصوص و چیپس تاکو)
15000 22500 30000 37500
button پیتزا ویکتوریا : (ژامبون مرغ / پیاز / فلفل سبز/ گوجه فرنگی / پنیر مخصوص)
14000 21500 28000 35000
button دوستداران گوشت : (پپرونی / کالباس / سوسیس / گوشت چرخ کرده)
16500 25000 33000 41000
button دوستداران سبزیجات : (قارچ / پیاز / فلفل سبز / گوجه فرنگی / پنیر مخصوص)
12000 18000 24000 30000
button پیتزا فیله مرغ : (فیله مرغ چرخ شده / قارچ / پیاز / گوجه فرنگی / پنیر مخصوص)
14000 21500 28000 35000
button پیتزا پپرونی : پپرونی / قارچ / پنیر 13500 20000 27000 34000
button قارچ و پنیر : قارچ / پنیر 11500 17000 23000 29000
button پنیر : گوجه فرنگی / پنیر مخصوص 11000 16500 22000 27500
button منوی پیش غذای سوخاری
قیمت
button چیکن وینگز : (چیپس مکزیکی / پنیر / گوجه فرنگی / فلف سبز)
8500
button سیب زمینی سوخاری : (چیپس مکزیکی / پنیر / گوجه فرنگی / فلف سبز)
5000
button قارچ سوخاری : (چیپس مکزیکی / پنیر / گوجه فرنگی / فلف سبز)
6000
button پیاز سوخاری : (چیپس مکزیکی / پنیر / گوجه فرنگی / فلف سبز)
5000
button سالاد
قیمت
button سالاد پدر خوانده : (قارچ / کاهو / نان تست/ژامبون مرغ / پنیر)
5000
button غذای ایتالیایی
قیمت
button لازانیا با گوشت و قارچ و پنیر 18000
button منوی پیش غذا
قیمت
button سیب زمینی تنوری با پنیر و سس
6000
button بال مرغ با سس تند
9000
button نان سیر دار / پنیر / سس
4500
button ساندویج های تنوری
کوچک متوسط
button رست بیف: قارچ و پیاز
12000 18000
button سالامی :قارچ / فلفل سبز
10500 16000
button پپرونی :قارچ / فلفل سبز
10500 16000
button گوشت :پیاز / فلفل
11000 17000
button کالباس:قارچ / فلفل سبز
11000 17000
button سوسیس :قارچ / فلفل سبز
11000 17000
button فیله مرغ :فیله مرغ چرخ شده / قارچ / فلفل سبز
11000 17000
button ژامبون بره :قارچ / فلفل سبز / پیاز
11500 17500
button ژامبون مرغ :قارچ / فلفل سبز / پیاز
11500 17500
button سبزیجات :گوجه فرنگی / قارچ پیاز / فلفل سبز / زیتون / پنیر 8500 13500
button منوی مرغ سوخاری
قیمت
buttonسبک دو تکه نرمال یا اسپایسی : 3 تکه مرغ، نان، نوشابه، سالاد کلم و سیب زمینی
12000
buttonیک نفره 3 تکه نرمال یا اسپایسی : 3 تکه مرغ، نان، نوشابه، سالاد کلم و سیب زمینی
15000
button چهار نفره 12 تکه نرمال اسپایسی : 3 تکه مرغ، نان، نوشابه، سالاد کلم و سیب زمینی
48000
buttonپنج نفره 15 تکه نرمال و اسپایسی : 3 تکه مرغ، نان، نوشابه، سالاد کلم و سیب زمینی
60000
buttonفیله استریپس : 3 تکه مرغ، نان، نوشابه، سالاد کلم و سیب زمینی
15000
button ساندویج های ویژه
قیمت
button ویژه پدر خوانده : (گوشت / فیله مرغ / ژامبون / قارچ / پنیر )
12000
button ویژه رویال برگر 10900
button ویژه دوبل برگر 10900
buttonویژه برگر 10400
button ویژه یونانی 11400
button ویژه چیکن 10900
button ویژه رویال فیله 11600
button ویژه هات داگ 9400
button ویژه هات رویال 9900
button ویزه بیکن 9400
درباره ما | منوی غذا | گالری غذا| دفتر مرکزی | شعب | نظرات و پیشنهادات | نتایج قرعه کشی
Copyright © 2011 Alaeddinpizza.com All Rights Reserved